കലാപുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

single-img
24 December 2013

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കലാപുരസ്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നെല്ലിയോട് വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിക്കാണ് കഥകളി പുരസ്കാരം.
പല്ലാവൂര്‍ അപ്പുമാരാര്‍ പുരസ്കാരത്തിന് സദനം വാസുദേവനും കേരളീയ നൃത്തനാട്യ പുരസ്കാരം കലാമണ്ഡലം രാമുചാക്യാരും അര്‍ഹരായി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.