ഭിന്നത മാറുന്നു; യെദ്യൂരപ്പയെ പരമോന്നത നേതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി സോമണ്ണ

സോമണ്ണയും യെദ്യൂരപ്പയും അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി യുദ്ധത്തിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു.