നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി കേരളം ദാഹിക്കുകയാണ്: കെ സുരേന്ദ്രൻ

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി കേരളം ദാഹിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ സമ്മേളനം. കേരളം മുഴുവന്‍ സ്നേഹയാത്ര നടത്താനാണ്