ലിംഗസമത്വം;ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് പുരുഷന് തുല്യമായ മാച്ച്‌ ഫീസ്

ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനത്തില്‍, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ കായികരംഗത്ത് ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബിസിസിഐ അതിന്റെ കേന്ദ്ര കരാറുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷ