വിശക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടം പോലെയാണ് ബിജെപി: രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള റെയ്ഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ