ലിംഗസമത്വത്തിലേക്ക് ബിസിസിഐ; വനിതാ താരങ്ങൾക്കും പുരുഷ താരങ്ങളുടെ അതേ മാച്ച് ഫീ

അതേസമയം, തങ്ങളുടെ പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കളിക്കാർക്ക് ഒരേ മാച്ച് ഫീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.