മഹേഷ് ബാബു നിരസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മികച്ച 5 ചിത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്

സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 2021 ലെ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രം മഹേഷ് ബാബുവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്‌ക്രിപ്റ്റിന്റെ അസംസ്‌കൃതവും

വ്യാപക പ്രതിഷേധം; വിവാദ കന്നുകാലി ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗസറ്റ്, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടവ ഒഴികെ. ലൈവ്-സ്റ്റോക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ "പുതിയതും തണുത്തതും ശീതീകരിച്ചതുമായ

ഉക്രെയ്നിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പിൻവാങ്ങുന്നു; തിരിച്ചുവരവ് വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ

റഷ്യൻ സേനയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഹബ്ബായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുപ്യാൻസ്കിൽ ഉക്രേനിയൻ സൈന്യം പ്രവേശിച്ചതായും ക്രാസ്നി ലിമാന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ