ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് ആക്രമണം എങ്ങിനെയായിരിക്കാം

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക്കും പവർപ്ലേയിൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. സ്പിൻ ബൗളിംഗ് മുന്നണിയിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്