കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി ഇന്ന് തിരുവോണ നാളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം : കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി ഇന്ന് തിരുവോണ നാളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധ നിര്‍ദേശം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധ നിര്‍ദേശം. പൊതുജനങ്ങള്‍ പകൽ 11 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം