ഇറാന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയും; ഇസ്രയേലിനെ സഹായിക്കാൻ യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കുതിക്കുന്നു

അന്നുമുതൽ ഇസ്രായേൽ ജാഗ്രതയിലാണ്, യുദ്ധ സൈനികർക്ക് ഹോം ലീവ് റദ്ദാക്കുകയും കരുതൽ ശേഖരം വിളിക്കുകയും വ്യോമ പ്രതിരോധം