ഗവർണർ പാൻമസാലയുടെ അംബാസഡറായി മാറി; രാജ്ഭവനിൽ എക്സൈസ് പരിശോധന നടത്തണം: എസ്എഫ്ഐ

പാൻമസാല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും രാജ്ഭവനിൽ എക്സൈസ് പരിശോധന നടത്തണമെനും എസ്എഫ്‌ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിപി സാനു