വിഴിഞ്ഞം: പ്രതിപക്ഷം കുളം കലക്കി മീന്‍ പിടിക്കുകയാണ്: സജി ചെറിയാന്‍

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാകും. വികസനവിരുദ്ധ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സജി ചെറിയാന്‍ ആരോപിച്ചു.