അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം; കർണാടക ബിജെപി എംഎൽഎയ്ക്ക് വീരോചിത സ്വീകരണം

മാർച്ച് 2 ന് അന്വേഷകർ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടുകണക്കിന് പണം കണ്ടെടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം ചന്നഗിരി എം.എൽ.എ ചെയർമാൻ