വിനായകന് പ്രവേശിക്കാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന പ്രചരണം തളളി കൽപ്പാത്തി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ

സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്നും തനിക്ക് ദർശനം നടത്തണമെന്ന് വിനായകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ