മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളി; മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണമില്ല

പക്ഷെ ഇതിനു തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ഈ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചത്. സിഎംആർഎൽ എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ധാതു