ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കരുത്; രശ്മികയുടെ ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോയോട് പ്രതികരിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട

സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡിൽ പങ്കുവെച്ച വിജയ്, കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഭാവിയിലേക്കുള്ള വളരെ