വാരിസുവിനെ ടിവി സീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരോട് സംവിധായകൻ വംശി പൈടിപ്പള്ളിയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്

ഇക്കാലത്ത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് എത്ര കഠിനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ടീം എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ നടനായി വിജയ്; വാരിസിനായി വാങ്ങിയത് 150 കോടി രൂപ

കൈതി ഫെയിം ലോകേഷ് കനകരാജ്, ആറ്റ്‌ലി, നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചു.