ഡോ. വന്ദനദാസ് കൊലക്കേസ്; പ്രതി സന്ദീപിനെ അധ്യാപക ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ച് വിട്ടു

ഇയാളെ നേരത്തെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സന്ദീപ് അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് തന്നെ കളങ്കമാണെന്ന്