നോട്ടുനിരോധനത്തിലൂടെ രാജ്യനന്മയാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു: വി മുരളീധരൻ

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശുദ്ധീകരിച്ച, സുതാര്യമാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ നിലപാടെന്ന് ഇഴകീറി പരിശോധിച്ച കോടതിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു