രാജ്യത്ത് ആദ്യം; ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് നിലവില്‍ വരുന്ന സംസ്ഥാനമായി ഉത്തരാഖണ്ഡ്

ഫെബ്രുവരി ആദ്യമാണ് പുഷ്‌കര്‍ സിങ് ധാമി നയിക്കുന്ന ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ സിവില്‍കോഡ് നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയത്.

ഉത്തരകാശി തുരങ്ക രക്ഷാദൗത്യം തത്സമയം കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചാര്‍ ധാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ സില്‍ക്യാര തുരങ്കം നവംബര്‍ 12 ന് ആണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് തകര്‍ന്നത്. ഇതോടെ