ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും ശൈശവ വിവാഹത്തിനും പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ശുപാർശ

വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്നും അവരുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമതല

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മഞ്ഞിടിച്ചില്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19 ആയി

ദില്ലി : ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മഞ്ഞിടിച്ചില്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19 ആയി . 14പേരെയാണ് ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്