ഇൻഡിഗോ പൈലറ്റ് ബോധരഹിതനായി; പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിൽ മരിച്ചു

ഇന്ന് നേരത്തെ നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരാണ്. നാഗ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം