ഉക്രെയ്ൻ സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പിസ്റ്റൾ, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നു

സൈനികവും ദേശസ്നേഹവുമായ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള" വിശാലമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പരിശീലനം

നാറ്റോയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന് റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു

തുടർച്ചയായ ആയുധ വിതരണങ്ങൾ സംഘർഷം നീട്ടുകയും മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും റഷ്യയും യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള

ഉക്രേനിയൻ അഭയാർത്ഥികൾ കാറുകൾ വിൽക്കണമെന്ന് സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്; കാരണം അറിയാം

അതായത് വാഹനം വിറ്റതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ഒരു കാർ വിറ്റില്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ മൂല്യം ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കും