ഇനിമുതൽ ഓൺലൈനായി ആധാറിലെ അഡ്രസ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താം

ഇനിമുതൽ കുടുംബനാഥന്റെ സമ്മതത്തോടെ ആധാറിലെ വിലാസങ്ങൾ ഓൺലൈനായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ