ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സി സര്‍വ്വീസായ ഓലയ്ക്കും, ഊബറിനും ബെംഗളൂരുവില്‍ വിലക്ക്

ബെംഗളൂരു: ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സി സര്‍വ്വീസായ ഓലയ്ക്കും, ഊബറിനും ബെംഗളൂരുവില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്നതിന് വിലക്ക്. നിലവില്‍ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷാ