തന്റെ വളർത്തുനായയെ ട്വിറ്റര്‍ സിഇഒ കസേരയില്‍ ഇരുത്തി ഇലോണ്‍ മസ്ക്

ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് മതിയായ “വിഡ്ഢി”യെ കണ്ടെത്തുന്ന ദിവസം, താൻ ട്വിറ്റർ സിഇഒ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് മസ്‌ക് ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ്