2047-ഓടെ ഇന്ത്യ 40 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറും: മുകേഷ് അംബാനി

വർഷങ്ങൾ ഉരുണ്ടുപോകും. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നുപോകും. ആൽമരം പോലെ റിലയൻസ് വളരുകയും വളരുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വിശാലമാകും