ഷോക്കേസിൽ വയ്‌ക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് ആദിവാസികളുടേതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല: മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ

ആദിവാസികൾ ഒരിക്കലും പ്രദർശന വസ്തുക്കളല്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ. കേരളീയം മേളയിലുണ്ടായ ആദിമം ലിവിങ് മ്യൂസിയം വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി

ഗോത്രവർഗ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കോൺഗ്രസ് പരിഹസിക്കുന്നു; സമൂഹം പാഠം പഠിപ്പിക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ ഗോത്രവർഗക്കാരിയായ ഒരു മകൾ രാജ്യത്തിന് പ്രസിഡന്റായും ആദിവാസി മകൻ മംഗുഭായ് പട്ടേൽ മധ്യപ്രദേശ് ഗവർണറായും നിലവിൽ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന്