ഗോത്രവർഗ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കോൺഗ്രസ് പരിഹസിക്കുന്നു; സമൂഹം പാഠം പഠിപ്പിക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ ഗോത്രവർഗക്കാരിയായ ഒരു മകൾ രാജ്യത്തിന് പ്രസിഡന്റായും ആദിവാസി മകൻ മംഗുഭായ് പട്ടേൽ മധ്യപ്രദേശ് ഗവർണറായും നിലവിൽ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന്