പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാവ് അറുക്കും; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ജഡ്ജിയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ്

മാർച്ച് 23 ന് സൂറത്ത് കോടതി ജഡ്ജി ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് രണ്ട് വർഷം തടവ് വിധിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എച്ച് വർമ്മ