രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിവാദ നായകനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതി: തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഐക്യവും പടയൊരുക്കവും സതീശനെതിരെയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ