അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ‘ദ വയറി’നെതിരെ പരാതി നൽകി ബിജെപി ഐടി വിഭാഗം തലവൻ

സോഷ്യൽ മീഡിയാ കമ്പനിയായ മെറ്റ അമിത് മാളവ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തു നൽകി എന്നായിരുന്നു ദ വയർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന