ഇന്ത്യ തോറ്റതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല; ടി 20യിലെ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയത്തിൽ ശശി തരൂർ

തന്റെ ട്വീറ്റിൽ "ഇന്ത്യ തോറ്റതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല: ജയവും തോൽവിയും സ്‌പോർട്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് മികച്ച പ്രകടനത്തിൽ