സുരക്ഷാഭീഷണി: ടെക്‌സസ് സർവകലാശാലയില്‍ ടിക് ടോക്ക് നിരോധിച്ചു; തോക്ക് കൈവശം വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല

സംസ്ഥാനത്തെ നിയമപ്രകാരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉൾപ്പെടെ കാമ്പസിൽ കൈത്തോക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമുണ്ട്.