ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്‍ എന്ന പദവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് തിരിച്ചുപിടിച്ചു

ഇപ്പോൾ ഇലട്രിക് കാറുകളായ ടെസ്ലയുടെ വിപണി മൂല്യം കൂടിയതാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ തുണച്ചത്. ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകന്‍ ജെഫ് ബെസോസ് മൂന്നാം