5966.4 കോടി രൂപ; ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേക്ഷണ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി വിയകോം18

2018ല്‍ ഡിസ്‌നി സ്റ്റാര്‍ 6,138 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സംപ്രേക്ഷണ അവകാശം നേടിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ രപിന്തുണച്ചതിന് സ്റ്റാര്‍