25 നിലകളുള്ള അംബരചുംബികളോളം ഉയരം; ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആമസോൺ വനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മരത്തെ കണ്ടെത്തി

ഒരു 3D മാപ്പിംഗ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, 2019 ൽ ഉപഗ്രഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ ഗവേഷകർ ഭീമാകാരമായ വൃക്ഷത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി.