ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് 19,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ അടുത്ത തലമുറ ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ എത്തുന്നു

ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഹൈ-പവർ റഡാറുകളും ക്ലോസ്-ഇൻ ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്