ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമല്ല, മുഖംമൂടിയാണ്: ബിജെപി എംപി സുധാംശു ത്രിവേദി

ഖാർഗെയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നേതാവ് ഗാന്ധി കുടുംബമാണെന്നും