എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം; പുതിയ പാനലിൽ സുധാ മൂർത്തിയും ശങ്കർ മഹാദേവനും

പ്രിൻസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായ മഞ്ജുൾ ഭാർഗവാണ് സമിതിയുടെ സഹ അധ്യക്ഷൻ. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞ സുജാത രാംദോരൈ

മരുമകൻ ഋഷി സുനകിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സുധ മൂർത്തി

മൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.