മരുമകൻ ഋഷി സുനകിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സുധ മൂർത്തി

മൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ ദുർഗാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.