വിദേശ ബോർഡുകളുമായി നേരിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം വേണ്ട; സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളെ വിലക്കാൻ ബിസിസിഐ

നേപ്പാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു . മുൻകാലങ്ങളിൽ