ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആരും ചുവപ്പ് ഉടുപ്പിക്കേണ്ട; പ്രതികരണവുമായി വി മുരളീധരനും കെ സുരേന്ദ്രനും

നാരായണ​ഗുരുവിനെ കാവിയുടുപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഗുരുദേവനെ കേവലം സാമൂഹിക