ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ദീപിക പള്ളിക്കൽ-ഹരീന്ദർ സന്ധു സഖ്യം മിക്സഡ് ഡബിൾസ് സ്ക്വാഷ് ഫൈനലിൽ

പരിചയസമ്പന്നരായ ദീപികയും ഹരീന്ദറും തങ്ങളുടെ സെമിഫൈനലിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലീ കാ യി, വോങ് ചി ഹിം