സ്പോൺസർഷിപ്പിന് നൽകാൻ പണമില്ല; ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാമെന്ന് ബിസിസിഐയോട് ബൈജൂസ്

ഇതോടൊപ്പം 2018–2023 കാലത്തെ ടിവി സംപ്രേഷണാവകാശം നേടിയ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ കരാർ തുകയായ 6138.1 കോടി രൂപയിൽ 130 കോടി