റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണനിലയം; ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്മയില്‍ അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇടം നല്‍കും

റഷ്യയും അമേരിക്കയും സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം അപ്പോഴേക്കും ഡീ കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യും. ഉക്രെയ്‌നില്‍ റഷ്യ