വാങ്ങാൻ ആളില്ല; ദ കേരള സ്റ്റോറി ഒടിടി റിലീസ് വൈകും

അതേസമയം, നേരത്തെ സീ5 കേരളാ സ്റ്റോറിയുടെ അവകാശം വാങ്ങിയെന്നും ചിത്രം ഉടന്‍ സ്ട്രീം ചെയ്യും എന്നുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍