സൊനാലി ഫോഗട്ടിന്‍റെ മരണത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ സഹായി സുധീര്‍ പാല്‍ സാങ്‍വാനെക്കുറിച്ച്‌ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഗുരുഗ്രാം: ബി.ജെ.പി നേതാവും നടിയുമായിരുന്ന സൊനാലി ഫോഗട്ടിന്‍റെ മരണത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ സഹായി സുധീര്‍ പാല്‍ സാങ്‍വാനെക്കുറിച്ച്‌ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. സുധീര്‍