ഭിന്നത മാറുന്നു; യെദ്യൂരപ്പയെ പരമോന്നത നേതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി സോമണ്ണ

സോമണ്ണയും യെദ്യൂരപ്പയും അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി യുദ്ധത്തിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു.

തല്ലിയതല്ല , തലോടിയതാണ്; കർണാടക മന്ത്രി മുഖത്തടിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി വീട്ടമ്മ

അദ്ദേഹം എന്നെ ഉയർത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചു.എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തിയെ എന്നെ തല്ലിയതായി ചിലർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്.