5 റഷ്യൻ സൈനികരെ കൊലചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉക്രൈൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

റഷ്യക്കാരേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നു. ഇരുട്ടിൽ പോലും. നിങ്ങൾ ഉക്രെയ്ൻ വിടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അറിയില്ല