ബംഗാളിൽ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ ആറാം ക്ലാസുകാരിയെ 3 പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; എല്ലാവരും അറസ്റ്റിൽ

ശനിയാഴ്ച സ്കൂൾ അടച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചില കുട്ടികൾ അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ ചിലർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി.