വിട്ടയച്ചാൽ അന്വേഷണം അപകടത്തിലാക്കും; മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് സിബിഐ

ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ പദവിയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമുണ്ടെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.